Grupa Wsparcia Medycznego

Grupa jest zgłoszona do Wojewody Mazowieckiego jako jednostka współpracująca z Systemem PRM. Członkami są zaproszeni przez nas medycy i ratownicy KPP, przede wszystkim instruktorzy i uczestnicy szkoleń, a także konsultanci merytoryczni naszych programów. Prowadzimy zabezpieczenia medyczne, a także zachowujemy gotowość operacyjną na wypadek zadysponowania nas do zdarzeń w trybie opisanym w ustawie o PRM.