Współpraca Fundacji

W bieżącej działalności szkoleniowej współpracujemy z innymi grupami ratowniczymi, instytucjami i firmami. W ostatnich latach naszymi partnerami byli:

Raz w miesiącu spotykamy się w ramach Komisji Dialogu Społecznego ds. Ratownictwa i Ochrony Ludności przy Urzędzie Miasta St. Warszawy. Oprócz tego powołaliśmy nieformalną platformę wymiany informacji między społecznymi organizacjami ratowniczymi: Sporat

Treningi grupy Biegamy po schodach organizujemy w warszawskich wieżowcach: